30 thoughts on “Al Khor Beach

  1. അടുത്ത പോസ്റ്റില് ഗ്രാൻഡ് മാളും ഏഷ്യൻ ടൗണും ഉൾപെടുത്താൻ പറ്റുവോ…. ഇല്ലാല്ലേ… 😬

    Liked by 1 person

      1. പടച്ചോനിലും ഗൂഗിളിലും വിശ്വാസണ്ട? നല്ലൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ആയട്ട് വെല്ല മർമരെന്ന, ആലിബാബാ ന്ന ഒരു മിക്സഡ് ഷവർമേം കഴിച്ചു ഒരു ക്ലിഷേ വീട്ടമ്മ ആയ പോരെ. ചോദ്യങ്ങള് ചോയ്ച്ച് ഇങ്ങനെ അശ്വമേധം കളിക്കണോ 😬

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s